N A D I N E K I R S C H O N

FILM:

 

2010 – HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

Regi: Lena Koppel. Sonet Film/AB Svensk Filmindustri.

 

2006 – BECK: DEN SVAGA LÄNKEN.

Regi: Harald Hamrell. Filmlance International AB.

 

2006 – GÖTA KANAL 2: KANALKAMPEN.

Regi: Pelle Seth. GF Studios.

 

2005 – MON 3.

Kortfilm. Regi: Lena Koppel. Dorfisfilm.

 

2004 – BOMBAY DREAMS.

Regi: Lena Koppel. S/S Fladen Film.

 

2002 – LOVE BOOGIE.

Regi: Lena Koppel. Skogfeldt Film.

 

1999 – DUBBEL-8.

Regi: Daniel Fridell. Bjerking Produktion AB.