N A D I N E K I R S C H O N

SCEN & TEATER

 

 

2012 - HJÄLTEN FRÅN KALMARSUND

Regi: Bo Hermansson. Krusenstiernska Gården, Kalmar.

 

2011- ZPANSKA FLUGAN.

Regi: Leif Lindblom. CHINATEATERN, Stockholm.

 

2010 – ZPANSKA FLUGAN.

Regi: Leif Lindblom. Krusenstiernska Gården, Kalmar.