FILM:


2010 – HUR MÅNGA LINGON FINNS DET I VÄRLDEN?

Regi: Lena Koppel. Sonet Film/AB Svensk Filmindustri.


2006 – BECK: DEN SVAGA LÄNKEN.

Regi: Harald Hamrell. Filmlance International AB.


2006 – GÖTA KANAL 2: KANALKAMPEN.

Regi: Pelle Seth. GF Studios.


2005 – MON 3.

Kortfilm. Regi: Lena Koppel. Dorfisfilm.


2004 – BOMBAY DREAMS.

Regi: Lena Koppel. S/S Fladen Film.


2002 – LOVE BOOGIE.

Regi: Lena Koppel. Skogfeldt Film.


1999 – DUBBEL-8.

Regi: Daniel Fridell. Bjerking Produktion AB.